Ruiskuvalu

Keskitetty ruiskupää

Ruiskuvalu(yksi massauksen eri menetelmistä) saneerausmenetelmänä on vaativa. Ruiskuvalua tekevien asentajien täytyy olla tarkkana koko työpäivän ajan jokaisessa työvaiheessa. Urakoitsijat lupaavat yleensä noin 3-5mm paksuisen seinämävahvuuden ruiskuvalupinnoilleen. Tämä riippuu paljon siitä, mitä massoja kukin urakoitsija käyttää. Taloyhtiöiden tulisi vaatia työkaluja ja dokumentteja käytetyn massan määrästä ja linjojen pituuksista, ellei seinämänvahvuuksia muutoin pystytä toteamaan asianmukaisesti.

Työpäivä alkaa tilojen suojaamisella. Sitten irrotetaan vesikalusteet ja rassataan linjat puhtaaksi kivettymistä. Linjojen tarkastuksen, kuivauksen ja kuvauksen jälkeen aletaan ruiskuvalamaan massaa putkistoon(eri urakoitsijoilla muutamia erilaisia menetelmiä). Ruiskuvalun jälkeen putkisto tarkastetaan kameraa käyttäen ja videokuvataan koko linjasto. Kuvausmateriaali luovutetaan valvojalle tarkastusta varten. Työmaan luovutustilaisuudessa materiaali luovutetaan tilaajalle arkistointia varten.

Ruiskuvaluvideo


Valmis ruiskuvalettu putki